INSTRUCTOR

長嶺 匠吾

主な活動場所 宮崎県
取得ライセンス Z-BASIC1・Z-RHYTHMS2・Z-Pro・PC・Z-Gold・Z-Aqua・STRONG NATION・美ューティBody Wave・ZUMBA RHYTHMS 3・Z-Kids
アカデミー 124

メッセージ