INSTRUCTOR

石田 沙織

主な活動場所大阪府
取得ライセンスZ-BASIC1・Z-RHYTHMS2・Z-Toning・Z-Gold・ZUMBA SENTAO・PC・Z-Pro・STRONG NATION
アカデミー

メッセージ