INSTRUCTOR

阿部 和矢

主な活動場所三重県
取得ライセンスPC・Z-BASIC1・Z-Gold・PFA-Y-Basic・Z-RHYTHMS2・Z-Toning・Z-Aqua・Z-Kids・Z-Step・STRONG NATION・Z-Pro
アカデミー

メッセージ