INSTRUCTOR

石川 良美

主な活動場所兵庫県
取得ライセンスZ-BASIC1・PC・Z-Kids・Z-Gold・Z-RHYTHMS2・Z-Pro
アカデミー

メッセージ